O projekcie

Sośnicowicka Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w wyniku realizacji projektu Nr UDA-RPSL.01.01.01-00-017/12-00 pn: „Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach” i była podstawowym przedsięwzięciem inwestycyjnym Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2015.

Inwestycja zrealizowana została w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 priorytet I - Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość działanie 1.1 - Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Całkowita wartość projektu wyniosła: 5 621 690,45 PLN z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 4 099 974,62 PLN

Skontaktuj się

Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
fax: 32 238 75 50
e-mail: um@sosnicowice.pl

Zadzwoń do nas
32 238 71 91 do 93 

Mapa Strefy Aktywności Gospodarczej

Przejdź do mapy