O strefie

Strefy Aktywności Gospodarczej SOŚNICOWICE to w pełni przygotowany teren inwestycyjny, który zlokalizowany jest na terenie Gminy Sośnicowice, w powiecie gliwickim, na terenie miasta Sośnicowice przy ul. Gliwickiej. Całkowita powierzchnia SAG SOŚNICOWICE niespełna 13 ha, z czego ponad 11 ha stanowi obszar inwestycyjny „netto”, docelowo przeznaczony na sprzedaż potencjalnym inwestorom. Pozostałą część stanowią ciągi komunikacyjne w postaci dróg i chodników oraz tereny zielone. Teren inwestycyjny jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną. Wewnętrzny układ komunikacyjny terenu inwestycyjnego posiada dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 408 oraz drogą powiatową nr S 2916. Wszystkie nieruchomości stanowiące teren inwestycyjny posiadają uregulowany status prawny - stanowią własność Gminy Sośnicowice.

Według zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice omawiany teren jest terenem usług wielofunkcyjnych, oznaczony symbolem UPW o przeznaczeniu podstawowym takim jak: usługi, rzemiosła, tereny zorganizowanej i nieuciążliwej działalności produkcyjno – wytwórczej i technicznej, składy, magazyny, biura, przedstawicielstwa, reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne.

Teren inwestycyjny SAG SOŚNICOWICE cechuje się bardzo dobrą lokalizacją i świetnym skomunikowaniem z aglomeracją śląską, resztą kraju jak i całą Europą. Ulica Gliwicka, przy której teren jest zlokalizowany to droga wojewódzka nr 408 łącząca Gliwice z Kędzierzynem-Koźle. Ponadto w odległości ok. 3 km znajduje się węzeł autostrady A4 „Ostropa” z włączeniem do drogi krajowej 408 (przedłużenie ul. Gliwickiej). Ponadto w odległości ok. 10 km od węzła „Ostropa na A4 znajduje się największy w Europie Środkowej węzeł „Sośnica” łączący autostrady A4 i A1 oraz drogę krajową nr 44 z Gliwic do Mikołowa i (w trakcie budowy) Drogową Trasę Średnicową stanowiącą centralną arterię komunikacyjną Górnośląskiego Ośrodka Przemysłowego.

Skontaktuj się

Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
fax: 32 238 75 50
e-mail: um@sosnicowice.pl

Zadzwoń do nas
32 238 71 91 do 93 

Mapa Strefy Aktywności Gospodarczej

Przejdź do mapy